Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:8.242
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:8.189
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:10.521
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:5.049
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ
Άρρενες:4.164
Θήλεις:4.078
ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9  ετών:530
10-19 ετών:689
20-29 ετών:797
30-39 ετών:901
40-49 ετών:1.116
50-59 ετών:1.129
60-69 ετών:1.024
70+ ετών:2.056
Μέση ηλικία:48,9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:3.008
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:4.278
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:812
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:144
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:2.871
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,85
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:2.273
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:7.951
Άλλη:291
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:3.023
Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια:3.077
Τριτοβάθμια:437
Λοιπά:1.376
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:2.078
Ζητούσαν Εργασία:465
Μαθητές/Σπουδαστές:1.015
Συνταξιούχοι:2.964
Οικιακά:1.227
Λοιπά:493
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:594
Δευτερογενής:390
Τριτογενής:1.094