Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΧΕΣΟ Σύλλογος Απανταχού Χαλικιωτών σας εύχεται 

Καλά Χριστούγεννα και 

ευτυχισμένο το 2015.

Αποπροσανατολιστική και απογοητευτική η απάντηση της Περιφέρειας για το οδικό δίκτυο λένε οι πατριδοτοπικοί Σύλλογοι τού Ορεινού Θέρμου

Σύλλογοι Ορεινού Θέρμου : Αποπροσανατολιστική η απάντηση της Περιφέρειας για το οδικό δίκτυο
Η απάντηση της Περιφέρειας στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι αποπροσανατολιστική και στην ουσία της απογοητευτική.
Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι 11 συλλόγων τοπικών κοινοτήτων του δήμου Θέρμου.
Αναλυτικά :
ΠΡΟΣ: κ. Κατσιφάρα Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
κ. Σταρακά Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας
ΗΜΕΡ: 22/12/2014
ΚΟΙΝ: Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Ελλάδος Δήμος Θέρμου
Δεν μπορούμε να μην τοποθετηθούμε στην απάντηση που έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ομόφωνο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για ασφαλτόστρωση του ορεινού οδικού δικτύου, γιατί το θέμα μας αφορά άμεσα.
Η πραγματικότητα είναι ότι 17 οικισμοί του Δήμου Θέρμου δεν έχουν σύνδεση με ασφαλτοστρωμένους δρόμους με το κέντρο του Δήμου, το Θέρμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαινόμενο μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, φυσικά και στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το γνωρίζει και δεν το αρνείται, άλλωστε το επαρχιακό δίκτυο είναι αρμοδιότητά της και ευθύνη της. Αυτό που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλείται και οφείλει να κάνει, είναι να αναζητήσει λύση, να καταστρώσει ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε μέσα στη θητεία της να επιλυθεί το θέμα. Και με τους δικούς της πόρους μπορεί να το κάνει, φυσικά δικαιούται να ενισχυθεί για το σκοπό αυτό από την κεντρική Κυβέρνηση, και πρέπει η Περιφέρεια να το διεκδικήσει, σε μια λογική άρσης των διαπεριφερειακών ανισοτήτων.
Η απάντηση της Περιφέρειας στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι αποπροσανατολιστική και στην ουσία της απογοητευτική.
Ζητάμε οδικό δίκτυο και η Περιφέρεια μας απαντά με την επισκευή του κτιρίου του Γυμνασίου Θέρμου, το οποίο σημειωτέον μένει κλειστό από τους σεισμούς του 2007, δηλαδή για οχτώ χρόνια, με τους μαθητές να στεγάζονται σε λυόμενες αίθουσες!
Η μας απαντάει για τα τμήματα των δρόμων που είναι ενταγμένα ή προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Πίνδος», ένα πρόγραμμα που δεν υφίσταται πλέον, αφού με την με Α.Π. 18653/17-4-2014 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σταμάτησε η χρηματοδότηση όλων των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα «Πίνδος», ένα πρόγραμμα βέβαια στο οποίο δεν μπορούσε κανείς να βασιστεί για την αντιμετώπιση ενός θέματος σαν το δικό μας, γιατί το «Πίνδος» δεν είχε σταθερούς πόρους, δεν προέβλεπε κατανομές κ.α..
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να κατασκευάσει τους δρόμους των γειτονικών μας χωριών της Ευρυτανίας θέσπισε Ειδικό Πρόγραμμα, που πρόβλεπε χρηματοδότηση του συνολικού έργου με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και οι δρόμοι εκεί ολοκληρώνονται, όπως έγινε και στις άλλες ορεινές περιοχές της χώρας. Δεν είναι μόνο η δική μας περιοχή ορεινή. Συνολικά η Ελλάδα και σε ποσοστό 77,9% είναι ορεινή, η πιο ορεινή της Ευρώπης.Γιατί δε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ; Είναι προφανώς θέμα πολιτικής βούλησης και προτεραιοτήτων.
Τα ερωτήματα είναι: Πώς σκοπεύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε ένα χρονικό ορίζοντα εντός της θητείας της και φυσικά πώς θα διεκδικήσει και χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση σε μια λογική άρσης των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων;
Αναγνώριση του προβλήματος από αυτόν που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη συνεπάγεται και αναζήτηση λύσης, άρα σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα, διεκδίκηση. Η λογική του θα δούμε, ό,τι μας δώσουν και ό,τι προκύψει, δεν οδηγεί σε αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι η λογική που άφησε την περιοχή μας ειδικά, και το νομό Αιτωλ/νίας συνολικά, στο τελευταίο επίπεδο της χώρας από άποψη υποδομών.
Αναφέρει στην απάντησή της η Περιφέρεια και τις προσπάθειές της για συντήρηση του υπάρχοντος χωμάτινου οδικού δικτύου. Η αλήθεια είναι ότι η συντήρηση αυτή είναι ανεπαρκέστατη και η κατάσταση των δρόμων είναι απαράδεκτη. Καλούμε τον Περιφειάρχη Δυτικής Ελλάδας και την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να διατρέξουν αυτό το οδικό δίκτυο, συνοδευόμενοι από τηλεοπτικά συνεργεία και ας δείξουν στον κόσμο την εικόνα που θα πάρουν.Δεν ζήτησε κανένας ευθύνες από την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νιας κ. Σταρακά. Αυτό που της ζητάμε είναι να γνωρίσει από κοντά την πραγματικότητα του Νομού, να αλλάξει πράγματα που μπορούν να αλλάξουν και να διεκδικήσει.
Ας αναλογιστούμε, αν μια περιοχή της Αχαΐας αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα, θα έδινε η Περιφέρεια την ίδια απάντηση;
Απόσπασμα από σελ. 26 της παραπάνω αναφερόμενης Εγκυκλίου
5.5.3. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΑΠ) για την ενίσχυση περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης λόγω κάποιων ειδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών ή έκτακτων αναγκών και υλοποιούνται στα γεωγραφικά όρια μιας ή περισσοτέρων περιφερειών.
Η χρηματοδότηση τους γίνεται από αμιγώς εθνικούς πόρους, με φορείς προγραμματισμού και χρηματοδότησης είτε τις Περιφέρειες είτε το ΥΠΑΑΝ και φορείς υλοποίησης Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες ή Δήμους.
5.5.3.1 ΕΑΠ με Φορέα Χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ
Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΑΑΝ για την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό των χρηματοδοτούμενων δράσεων του ΠΔΕ, τα έργα των ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ θα μεταφερθούν σταδιακά στα εθνικά προγράμματα των Περιφερειών στα γεωγραφικά όρια των οποίων υλοποιούνται, με αντίστοιχη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωσή τους δεδομένου ότι:
α) οι διευθύνουσες Υπηρεσίες που ασκούν ουσιαστικά τον έλεγχο των διαδικασιών υλοποίησης των εν λόγω έργων ανήκουν στις Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες και
β) τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
Α) Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα: Για το τρέχον έτος θα συνεχίσει η χρηματοδότηση τους μέσω των υφιστάμενων ΣΑ του ΥΠΑΑΝ. Οι σχετικές προτάσεις των Περιφερειών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όρια πληρωμών των σχετικών ΣΑ του Πίνακα 10 του Παραρτήματος.
Για τα συνεχιζόμενα έργα, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εντός του 2014, είτε λόγω περιορισμένων πιστώσεων είτε λόγω χρονοδιαγραμμάτων υφιστάμενων συμβάσεων, θα συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους για τα επόμενα έτη από ΣΑΕΠ των Περιφερειών, στα γεωγραφικά όρια των οποίων υλοποιούνται με ταυτόχρονη μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων από τις ΣΑ του ΥΠΑΑΝ.
Από την δημοσίευση της παρούσης εγκυκλίου και εφεξής αναστέλλονται οι διαδικασίες ανάθεσης νέων μελετών/έργων και επιτρέπεται μόνο η υπογραφή συμβάσεων για όσες μελέτες/έργα η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι 30.09.2014.
Β) Νέα έργα: Εφεξής δεν εντάσσονται νέα έργα/μελέτες στα υφιστάμενα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και δεν γίνεται αποδεκτή η αντικατάσταση ανενεργών έργων με νέα έργα.
ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ (ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΡΥΜΩΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΡΟΣΥΡΤΗ, ΠΕΡΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΟΥ)
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΑΡΓΥΡΟΠΗΓΑΔΙΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΔΡΥΜΩΝΙΩΤΩΝ
η Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΑΓΙΟΘΕΟΔΩΡΙΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΔΙΠΛΑΤΑΝΙΩΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΒΕΛΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΙΩΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ο Πρόεδρος ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ο Πρόεδρος ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΝΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ-ΜΕΛΙΓΚΟΒΙΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Για το Δ.Σ του Συλλόγου ΠΕΡΚΙΩΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΣΤΡΑΓΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΝΕΡΟΣΥΡΤΙΩΤΏΝ
η Πρόεδρος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΧΑΛΙΚΙΩΤΩΝ
ο Πρόεδρος ΡΙΣΒΑΣ ΘΑΝΟΣ

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΙΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΙΚΙΟΥ


Στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει ο Σύλλογος Χαλικιωτών για τη συνεργασία  με τη νέα Δημοτική αρχή  προκειμένου να πραγματοποιηθούν κάποια έργα στο Χαλίκι, ο  Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αθανάσιος Ρισβάς με τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Χρήστο Γρομιτσάρη επισκέφτηκαν  το νέο Δήμαρχο κ. Σπύρο Κωσταντάρα,
Η συνάντηση έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα με εποικοδομητική συζήτηση. 
 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι: ο Σύλλογος Απανταχού Χαλικωτών  «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», ιδρύθηκε την δεκαετία του 1970 και παρουσιάζει μέχρι σήμερα πλούσιο πολιτιστικό έργο. Μέσα από τις δράσεις του ο Σύλλογος επιδιώκει την καλλιέργεια πνεύματος συλλογικότητας, την αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, τη σύσφιξη των σχέσεων, τη διατήρηση της παράδοσης, την ανταλλαγή απόψεων και τη γνωριμία των νέων και φίλων με το Χαλίκι. Το Χαλίκι και το κάθε χωριό της ορεινής Τριχωνίδας,  των λιγοστών πλέον κατοίκων, δεν είναι απλώς μια κοινότητα, αλλά περισσότερο μια Ιδέα που σχετίζεται με τις ρίζες του κάθε ανθρώπου, το αίσθημα του ανήκειν και τις ανθρωπιστικές αξίες σε μια χαοτική και απρόσωπη εποχή.
Ο Σύλλογος Χαλικωτών έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των πολιτισμικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας και κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, σας αιτείται την αρωγή για:
  1. Την κατασκευή πλατείας στο χωριό μας στο χώρο δίπλα από την αίθουσα του Συλλόγου.
  2.   Βελτίωση του εσωτερικού Δικτύου
  3.  Αξιοποίηση του κτηρίου  που στεγάζονταν το Δημοτικό Σχολείο
  4.  Ανάδειξη της παραδοσιακής τοξοτής πέτρινης γέφυρας
  5. Την Ασφαλτόστρωση του δρόμου Δρυμώνας-Χαλίκι (βλέπε υπόμνημα Συλλόγων ορεινών περιοχών)
  6.  Την αξιοποίηση των πηγών με την κατασκευή παραδοσιακών βρυσών.
  7. Τσιμεντόστρωση ράμπας για ομαλή πρόσβαση στον Ιερό Ναό προφήτη Ηλία Λαδικούς
  8.  Διάθεση υλικών για την ανάδειξη εικονίσματος στη θέση Λαδικού
  9.  Συντήρηση του δρόμου Χαλίκι-Αγία Παρασκευή
Ο Δήμαρχος άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και δεσμεύτηκε ότι μέσα από το θεσμικό του ρόλο θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω. Επίσης εξέφρασε τη στήριξη του προς το Σύλλογό μας. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας από την θετικότατη αντιμετώπιση και αλληλοκατανόηση που υπήρξε.
Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας τόνισε την ανάγκη των συγκεκριμένων έργων προκειμένου το χωριό να γίνει φιλόξενο.
 Τέλος Παραδόθηκε το υπόμνημα στο Δήμαρχο.

Θεωρούμε ό,τι η εποικοδομητική συνεργασία του Συλλόγου μας με τον Δήμο Θέρμου είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Η συνάντηση με το δήμαρχο θα επαναληφθεί σύντομα. 

Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Υ Στοιχεία επικοινωνίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων & Εκπροσώπων Κοινοτήτων

Τοπικό Συμβούλιο


Δ Η Μ Ο Σ   Θ Ε Ρ Μ Ο Υ

Στοιχεία επικοινωνίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων & Εκπροσώπων Κοινοτήτων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κωνσταντάρας Σπυρίδων

6977717845 -  26440 23980

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1.

Αθανασίου (Κουκούλιας) Κων/νος

6972717751

2.

Αναγνωστάκης  Κων/νος

6972828011

3.

Βαλλής  Αθανάσιος

6979334043

4.

Γλαβάς Γεώργιος

6977281671

  5.

Καλημέρη  Ιωάννα

6981022945

6.

Καλογερής  Παναγιώτης

6977852402

7.

Κασόλας Θεόδωρος

6972106041  -  26440 23423

8.

Κατσαρός  Αριστείδης

2644051159 -   26440 22285

9.

Καφρίτσας  Πέτρος

6977780260 –  26440 23330

10.

Κόκκοτος  Δημήτριος

6977013550

11.

Κομποτού-Λαγιοπούλου Γιαννούλα

6940501602

12.

Κοντογιάννης  Γεώργιος

6973342625 – FAX. 26310 55543

13.

Κότσαλος Κων/νος

6978620283 – 26440 23192 

14.

Κωστακόπουλος Νικόλαος

692554169 – 26410 54177 – 26440 24066

15.

Μαραγιάννης Απόστολος

6945085137

16.

Μαραγιάννης  Κων/νος

6974095066

17.

Μητρομάρας Ευθύμιος

6942494559 – 26440 22485

18.

Παπαδημητρίου Νικόλαος

6976408069 -  26440 22335

19.

Παπαθανασόπουλος (Κορομπίλης) Ιωάννης

6974489190 – 26440 23992

20.

Πριόνας Αντώνιος

6977011585

21.

Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

6974458175

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1.

Μπαλαμάτσης  Δημοσθένης 

Αγίας Σοφίας

6972028122

2.

Σύρρος Χρ. Γεώργιος

Αετόπετρας

6974838934

3.

Πετρόπουλος   Γεώργιος

Αναλήψεως

6972037883

4.

Καρβελάς  Λάμπρος

Δρυμώνα

6972446981

  5.

Παπαθανασόπουλος Κων/νος

Θέρμου

6973480132

6.

Ζαρκάδας Αριστείδης

Καλουδίου

6974737444 – 26350 31479

7.

Παπασημάκης  Δημήτριος

Κόνισκας

6944651118 - 6973537307- 2641059119

8.

Κατσαρός Κων/νος

Μυρτέας

6973536983

9.

Συρακούλας  Ιωάννης

Πετροχωρίου

6948057822

10.

Πυλαρινός  Φώτιος

Σιταραλώνων

6944566835 - 2635031416

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1.

Ελευθεριάνος Γεώργιος
Αβαρίκου
6972244416

2.

Αναγνώστου Αθανάσιος
Αμβρακιάς
6978258421

3.

Τσόλκας  Ιωάννης
Αργυρού Πηγαδίου
6959602545

4.

Κουρελής  Κων/νος 
Διασελακίου
6936980082 -26340 61141

  5.

Βέλλιος Νικόλαος
Διπλατάνου
6979420937 - 2634048553

6.

Ραμαντάνης Ιωάννης
Κάτω Χρυσοβίτσας
6972201222

   7.

Προβίδας Βλάσιος
Κοκκινόβρυσης
6974174775

   8.

Ρασσούλη Γεωργία
Λευκού
6939759002

9.

Αντωνόπουλος Αναστάσιος
Νεροχωρίου
6982520646 - 6977710158

10.

Ζάχος Ζαχαρίας
Παμφίου
6972385252 - 2635031024

11.

Τσάμης  Γεώργιος
Πέρκου
6948374673

12.

Γρομητσάρης Χρήστος
Χαλικίου
6939609218

13.

Σκούμπας  Δημήτριος
Χρυσοβίτσας
6978045062