Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Δρ Ιωάννης Νεραντζής, -Θέρμος. Από το τοπικό ιερό στο παναιτωλικό κέντρο. Βιβλίο μου ανηρτημένο, σε μορφή PDF, στο Διαδίκτυο.

Δρ Ιωάννης Νεραντζής, Θέρμος : από το τοπικό ιερό στο Παναιτωλικό Κέντρο, (Εκδόσεις Αγριώνιον Αρχείον, Αγρίνιον, 2016).
Tο βιβλίο είναι ανηρτημένο, σε μορφή PDF, στην παρακάτω διεύθυνση στο fb.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου