Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΑΝΑΓΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ "ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ" Σεβαστές/οί  Αποκορίτισσες και Αποκορίτες

Είναι ανάγκη να ιδρύσουμε Εταιρεία Μελετών "σωματείο" που θα είναι επιστημονική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τους παρακάτω σκοπούς:
 Την επιστημονική έρευνα των  πραγμάτων του "Αποκούρου" κυρίως από άποψη ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική, γλωσσολογική, μνημειολογική, εθνολογική, κοινωνική, αλλά και από άποψη γεωλογική, ορυκτολογική, βοτανική, γεωργική, οικονομική, σπηλαιολογική και γενικά φυσιογνωστική.
H διαφώτιση των αρμοδίων ως προς τα  ζητήματα του "Αποκούρου".
H πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του "Αποκούρου"   και η διάσωση της παραδοσιακής κληρονομιάς
H συντήρηση μνημείων τέχνης, ιστορίας και λογοτεχνίας και η δημοσίευση αυτών.
H διάδοση των επιστημονικών πορισμάτων σχετικά με τα πράγματα του "Αποκούρου".H οργάνωση και ενθάρρυνση πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 Γενικά, η επιστημονική έρευνα και η πολιτιστική ανάπτυξη όλου του Δήμου Θέρμου και των όμορων ΔήμωνΑπόκουρο. Παλαιότερη ονομασία της ορεινής περιοχής στα ΒΑ της λίμνης Τριχωνίδας, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Οριζόταν από τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, το όρος Παναιτωλικό και τη λίμνη Τριχωνίδα και σήμερα ονομάζεται επίσημα Θέρμο (βλ. λ.). Ωστόσο, μελετητές της ιστορίας συνδυάζουν την ύπαρξη ενός αρχαίου λαού της περιοχής, των Κουρητών (Στράβων, Ι’ 45 1 § 5), με την ονομασία των κατοίκων της επαρχίας των Αποκουριτών. Οι Κουρήτες (βλ. λ.) κατοικούσαν στην περιοχή μαζί με τους Ευρυτάνες, τους Αγραίους και στους Οφιείς γύρω από το Θέρμο, κέντρο της αρχαίας Αιτωλίας.


Για προτάσεις, ενστάσεις, θέσεις, αντιθέσεις:
trisvas60@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου